De Kring voor Psychoanalyse organiseert jaarlijks een brede waaier van activiteiten, waarin de lacaniaanse psychoanalyse vanuit verschillende invalshoeken (theoretisch, klinisch, maatschappelijk) wordt benaderd.  De thema’s zijn jaarlijks wisselend en worden uitgewerkt in lezingencycli, klinische seminaries, onderzoeksateliers, ateliers lacaniaanse kliniek, klinische conversaties, kartels, werkseminaries, enzovoort. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast verzorgt de Kring ook verschillende Nederlandstalige publicaties.

 

Meer informatie over de Kring, het jaarprogramma, de verschillende werkthema’s en werkvormen, de publicaties, … vindt u op de website van de Kring, www.kring-nls.org.
U kan zich via deze website ook abonneren op de digitale nieuwsbrief KRINGNLSNU!

 

Voor verdere vragen kunt u ook contact opnemen met één van de leden van het Bureau van de Kring. Van september 2023 tot augustus 2025 is dit Bureau als volgt samengesteld:

 

 

De Kring